Nyheter

fredag 18 maj 2018

Den kinesiska idén

Kina under Xi Jinping visar en ny vilja att låta inte bara varor och tjänster utan också idéer få genomslag på den internationella scenen. ”Socialism med kinesiska särdrag” ska inte bara vara en angelägenhet för Kina. Vari består det nya budskapet och hur relaterar det till den kinesiska självförståelsen under tidigare historiska epoker? Dessa frågor behandlades vid ett eftermiddagsseminarium i Stockholm med inledningar av sinologen Bengt Pettersson, litteraturvetaren Rebecka Eriksson och de tidigare svenska Pekingambassadörerna Lars Fredén och Börje Ljunggren.

Seminariet Den kinesiska idén hölls 14/5 2018.