Nyheter

onsdag 10 april 2019

Järnbrukens historia

I seminariet knyts järnbruken ihop med ett bredare perspektiv på samhällsutvecklingen. Sveriges historia är också i hög grad brukens historia. Berättelser om bruken handlar ofta om järnets utveckling med fokus på teknik och hantverk.
Utvecklingen från småbruk till storindustri har format stora delar av det moderna välfärdssamhället, naturvetenskapen, politiken och bidragit till Sveriges omvärldskontakter.
Hur bidrog bruksmentaliteten till att forma föreställningen om Folkhemmet och hur mycket av den så kallade bruksmentaliteten lever kvar i det moderna välfärdssamhället? Och kan man dra nytta av bruksmentaliteten även i samtiden?

Järnbrukens historia hölls på Engelsbergs bruk den 10 april 2019.