Nyheter

torsdag 5 oktober 2017

Engelsberg: Kinabilder

 

Den 5 oktober 2017 hölls ett semianrium om på Engelsbergs bruk om Kinabilder i anledning av Nordstjernans förvärv av de kinesiska gouacher som tidigare hängt i det kinesiska kabinettet på Skärva.

Moderator: Kerstin Barup
Medverkande: Kerstin Barup, Svante Nordin,
Kenneth Nyberg, Magnus Olausson


(Program som PDF)

Skärva ingår i världsarvet Karlskrona som ett lantställe för skeppsbyggaren och varvsamiralen F H af Chapman, gestaltat tillsammans med generalamiralen, konstnären och filosofen C A Ehrensvärd, två av förgrundsgestalterna i Gustaf IIIs uppbyggnad av flottans isfria hamnstad i söder. Chapmans lantställe Skärva, uppfört på ett år, 1785-86, är visionen i fysisk form för en ny svensk arkitektur, ”urhuset” baserat på vårt svenska ursprung i timmerstugor under torvtak kombinerat med vårt antika, klassiska ursprung från Grekland och Rom.

I 1700-talets anda och som en beställning via det livaktiga Ostindiska Kompaniet tillkom ett kinesiskt kabinett på Skärva, väggtäckt med 96 gouacher föreställande kinesiska båtar av alla de slag samt tre stora gouacher med scenerier från magasinen och hamnen i Kanton. Detta är målningar som saknar motstycke som historieberättare, konstverk och bärare av kunskap om Sveriges internationella sjöfart och politik. Skärva var fram till för några år sedan ett unikt allkonstverk, men under det senaste decenniet har allting sålts av.

De kinesiska gouacherna har dock kunnat stanna i Sverige tack vare Nordstjernan som i två omgångar lyckades förvärva dem alla och därigenom hålla samman den unika samlingen. Nu har alla tavlorna konserverats och ställs temporärt ut vid Engelsbergs bruk i samband med seminariet, tillsammans med annat material och studier om Skärva.

Gouacherna speglar frågor inom olika discipliner: De är ett konstnärligt tidsdokument, som berättar om kosmopoliter under 1700-talet med nytänkande inom sjöfart, arkitektur och kultur. Här ser man Sveriges globala kontakter: den svenska handelsflottan i Kina och en mängd kinesiska farkoster; näringslivets frontfigurer och kulturell exotism. En handfull personer som utgjorde landets kulturelit i slutet av 1700-talet hade omfattande internationella kontakter och nära samröre med varandra. Vattenvägarna var kontaktytor; isfria hamnar, kanaler, vattenkraft och effektiva skeppsvarv var katalysatorer för näringsliv och politik.

Kinesisk konst och kultur har länge varit föremål för beundran i väst, och även i Sverige. Idag är också konstintresset i Kina stort och museer växer snabbt fram i Kina. Vilken roll spelade relationen till Kina för det europeiska nationsbyggandet under 1700-talet? Seminariet behandlar också drömmen om Kina i Sverige, svenska kinaresenärers kinabilder på 1700-talet och relationen Europa och Kina ur ett idéhistoriskt perspektiv under 1700-talet.

Vilken betydelse har Gouachernas för svenskt kulturarv och vilken betydelse har kinesisk konst i Kina idag och för kinesisk identitet.