Arvet efter 68

Forskningsprojektet ”Arvet efter 1968” har Lennart Berntson och Svante Nordin som vetenskapliga ledare och nio deltagare. Projektet syftar till en rad specialstudier om skilda aspekter av hur 1968 års idéer och individer påverkade svensk politisk diskussion och samhällsinstitutioner i Sverige, som utrikesdepartementet, skolan och kyrkan. Under tre år har projektets deltagare samlats till återkommande seminarier i Engelsbergs herrgård, och flera böcker har utkommit.

Utgivna titlar från forskningsprojektet ”Arvet efter 1968”

Lennart Berntson & Svante Nordin (red):
Arvet efter 1968. Studier kring ett problemområde 
(Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 2013)

Inger Enkvist: 
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem

(Gidlunds, 2016)

Johan Sundeen: 
68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989

(Bladh by Bladh 2017)

David Andersson: 
Med skuldkänslan som drivkraft. Om svenska Israelvänner och västfiender

(Timbro 2017)