Indian Influences 

Indian Influences är en internationell tvärvetenskaplig serie föreläsningar och seminarier som drivs av Ax:son Johnson stiftelse sedan 2016. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur Indien och indisk konsthistoria, idéhistoria och filosofi, i alla dess delar, har gjort avtryck i väst och inte minst hur dessa idéer påverkat den tidiga modernismen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Europa och USA.

Aktiviteter

2016 21st Century India: Democracy, Growth and the Future of History en föreläsning med Professor Sunil Khilnani hölls i Stockholm i maj.

2016 Indian Roots of European Modernism – The Visual and Performing Arts. Hölls i Delhi i december. Workshopen syftade till att undersöka de historiska och filosofiska inflytande från Indien på konst och scenkonst i Väst.

2017 Det senaste seminariet A Mediated Magic – The Indian Presence in European Modernism ägde rum i Stockholm och på Engelsbergs bruk den 27-28 augusti.