Japan, Past and Present

Japan, Past and Present är ett treårigt projekt initierat av Ax:son Johnsons stiftelse för att förbättra förståelsen av det japanska samhället. 2018 är det 150 år sedan Sverige, som första land i världen, skrev avtal med den nytillträdda Meiji-regeringen i Japan. Då var Japan ett land som nyligen lämnat ett feodalt system och tagit snabba steg in i moderniteten. På bara något tiotal år hade landet på ytan blivit en industrialiserad demokrati enligt västerländsk modell.

Idag är Japan en av världens tre största ekonomier och ett ledande industriland. Det står dock  inför stora utmaningar: socialt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Vilka möjliga scenarier finns för Japans framtid? Ska landet kunna tackla sina problem och återta en ledarroll i Asien?

Och vad hände egentligen med den japanska folksjälen? Hann den med i den blixtsnabba anpassningen av samhället som Meiji-restaurationen innebar? Hur mycket av det gamla Japan lever kvar idag? Vad kan vi lära oss om dagens japanska samhälle genom att blicka tillbaka?

Se seminariet på Axess TV

Projektledare: Yukiko Duke Bergman