English Engelska flaggan

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en privat stiftelse vars huvudsakliga syfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning.