English Engelska flaggan

Publicistik

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål bedriver publicistisk verksamhet i form av Axess TV och magasin, den digitala plattformen Engelsberg Ideas samt Bokförlaget Stolpe.

I ett föränderligt medielandskap erbjuder stiftelsen ett innehåll som rör sig kring vetenskap, kultur, bildning och tradition. Vårt material görs tillgängligt i klassiska format som böcker, magasin och tv samt på nätet. Kvalitet är ledstjärnan – en intellektuell, prövande attityd snarare än en viss ideologi.