English Engelska flaggan

Engelsberg Ideas

Engelsberg Ideas är en digital plattform för essäer, artiklar, bokrecensioner och podcasts och tillgängliggör stiftelsens verksamhet för en internationell publik.

Engelsberg Ideas samlar essäer, artiklar, bokrecensioner och podcasts av och med världsledande tänkare inom humaniora och samhällsvetenskap. Sajten utgör en digital fortsättning av Engelsbergsseminariet samt tillgängliggör stiftelsens verksamhet för en internationell publik.