English Engelska flaggan

Seminarier

De årliga Engelsbergsseminarierna är en svensk institution med internationella förtecken. Sedan 1999 har Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samlat världsledande forskare och tänkare för att diskutera historia, samtid och framtid.

Teman som religionens framtid, medierna och mediernas makt och geopolitikens återkomst har genererat idéer som gett upphov till ny forskning. För svenska akademiker och journalister erbjuder Engelsbergsseminarierna unika tillfällen till internationella kontakter, samtidigt som intellektuella från andra länder fördjupar känslan och förståelsen för Sverige.

Forum Axess 1999-2016

Läs om Forum Axess aktiviteter sedan grundandet 1999: seminarier, konferenser, föreläsningar, böcker, Axess TV och tidskriften Axess.