English Engelska flaggan

Seminarier

De årliga Engelsbergsseminarierna är en svensk institution med internationella förtecken. Sedan 1999 har Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samlat världsledande forskare och tänkare för att diskutera historia, samtid och framtid.

Teman som religionens framtid, medierna och mediernas makt och geopolitikens återkomst har genererat idéer som gett upphov till ny forskning. För svenska akademiker och journalister erbjuder Engelsbergsseminarierna unika tillfällen till internationella kontakter, samtidigt som intellektuella från andra länder fördjupar känslan och förståelsen för Sverige.

Boken Forum Axess

Boken redogör för Forum Axess aktiviteter sedan grundandet 1999 samt dokumenterar seminarier, konferenser, föreläsningar, böcker, Axess TV och tidskriften Axess.