English Engelska flaggan

Om oss

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en privat stiftelse vars huvudsakliga syfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Fokus ligger i dag på humaniora och samhällsvetenskap. Stiftelsen grundades 1947 av generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958), ägare av Nordstjernankoncernen, och hans hustru Margaret (1887-1966).

Vad vi gör

Stiftelsen stöder individer, idéer och projekt inom humaniora och samhällsvetenskap och verkar inom tre områden: forskning och utbildning, seminarier samt publicistik. Stiftelsens verksamhet bedrivs utifrån en övertygelse om vikten av det förutsättningslösa vetenskapliga sökandet och samtalet, en utgångspunkt för öppna demokratiers möjligheter att skapa fria och dynamiska samhällen.

Hur vi arbetar

Stiftelsen är en operativ stiftelse. Genom Axess Publishing, Engelsberg Ideas och Bokförlaget Stolpe bedriver stiftelsen egen publicistisk verksamhet. Vi stödjer även enskilda individer samt samarbetar med externa parter inom den akademiska världen. Stiftelsens verksamhet, liksom nästan all forskning, präglas i dag av ett långsiktigt, internationellt perspektiv.

 

Stiftelsens verksamhet bedrivs utifrån en övertygelse om vikten av det förutsättningslösa vetenskapliga sökandet och samtalet, en utgångspunkt för öppna demokratiers möjligheter att skapa fria, dynamiska samhällen.

Var vi arbetar

Stiftelsens huvudkontor finns i Nordstjernanhuset på Stureplan i Stockholm. Stiftelsen bedriver även verksamhet på världsarvet Engelsbergs bruk och kulturfastigheten Halewell i Storbritannien. Nordstjernanhuset och Engelsbergs bruk köptes av stiftelsens grundare Axel Ax:son Johnson 1916 och ägs idag av Nordstjernan AB.

Stiftelsens tillgångar

Stiftelsen äger 85 procent av kapitalet i Nordstjernan AB som förvaltar och utvecklar det industriella arv som grundlades av familjen Ax:son Johnson 1890. Ägarformen garanterar kontinuitet och stabilitet för Nordstjernan AB och dess engagemang. 85 procent av utdelningen från Nordstjernan AB tillfaller stiftelsen vilket möjliggör dess allmännyttiga verksamhet.

Historia

Familjen Ax:son Johnson, vars namn stiftelsen bär, har en lång historia av filantropi och allmännytta bakom sig.

Organisation

Stiftelsen är en operativ stiftelse som stöder forskning och utbildning, arrangerar seminarier och bedriver publicistisk verksamhet.

Kontakt

Stiftelsen initierar själv forskningsprojekt och tar ej emot ansökningar. Stiftelsen tar dock i förekommande fall emot förslag i form av projektbeskrivningar.