English Engelska flaggan

Historia

Familjen Ax:son Johnson, vars namn stiftelsen bär, har en lång historia av filantropi och allmännytta bakom sig. Det började med Nordstjernans grundare Axel Johnson (1844-1910), vars testamente föreskrev en större donation till grundandet av den geologiska institutionen vid Stockholms högskola.

Hans äldsta son, Axel Ax:son Johnson fortsatte på den inslagna vägen och utvecklade en aktiv donationskultur. Många donationer har präglats av ett internationellt engagemang. Axel Ax:son Johnson stöttade forskningsexpeditioner och språkvetenskap och engagerade sig även i humanitär hjälpverksamhet, bland annat under andra världskriget. Axel Ax:son Johnsons stöd till den allierade krigsinsatsen belönades 1948 av Storbritannien med utmärkelsen The Most Excellent Commander of the British Empire.

Axel Ax:son Johnsons donationsfilosofi präglades av en tro på liberala ideal som individualism och näringsfrihet. Mellan 1944 och 1954 gav han stöd till frihetliga tidningar och skribenter som ett svar på Ernst Wigforss efterkrigsprogram som syftade till bland annat socialisering av näringslivet.

Axel Ax:son Johnsons donationsfilosofi präglades av en tro på liberala ideal som individualism och näringsfrihet.

Han finansierade och var fram till 1944 ledamot av Kulturrådet, idag Svenska institutet, och var medgrundare av Världsnaturfonden. År 1946 räddade han Svenska Pennklubben från konkurs med den största enskilda penninggåvan från en privatperson till klubben. Medlen kunde också finansiera stipendier för utlandsstudier. I donationshistoriken kan man också notera betydande stöd till Sveriges försvar. Bland annat skänktes stora belopp till utvecklandet av Salas luftvärn.

1947 grundade Axel Ax:son Johnson, tillsammans med sin hustru Margaret, Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Om oss

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en privat stiftelse med det primära syftet att främja vetenskaplig forskning och utbildning.

Organisation

Stiftelsen är en operativ stiftelse som stöder forskning och utbildning, arrangerar seminarier och bedriver publicistisk verksamhet.

Kontakt

Stiftelsen initierar själv forskningsprojekt och tar ej emot ansökningar. Stiftelsen tar dock i förekommande fall emot förslag i form av projektbeskrivningar.