English Engelska flaggan

Forskning och utbildning

Genom att fördjupa förståelsen för det förflutna kan vi berika vår kultur, undvika att upprepa gamla misstag och utveckla samhället från en solid grund. De historiska perspektiven är lika centrala inom konsten och arkitekturen som inom ekonomin och säkerhetspolitiken, vilket avspeglas i stiftelsens internationella aktiviteter.

Genom stiftelsens forsknings- och utbildningsprojekt löper sedan 1999 temat tillämpad historia som en röd tråd, etablerat genom Engelsbergsseminariet. The Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet inom området statskonst. Institutet utgörs av ett samarbete mellan stiftelsen och fyra universitet: Handelshögskolan i Stockholm, University of Cambridge, King’s College London samt Johns Hopkins University. Institutet har ett omfattande doktorandprogram, bedriver tvärvetenskaplig post-doktoral forskning, arrangerar seminarier och ger universitetskurser.

De historiska perspektiven är lika centrala inom konsten och arkitekturen som inom ekonomin och säkerhetspolitiken, vilket avspeglas i stiftelsens internationella aktiviteter.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål finansierar också forsknings- och utbildningscentra på Handelshögskolan i Stockholm, University of Cambridge och University of Oxford.