English Engelska flaggan

Centrumbildningar

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål finansierar ett antal forsknings- och utbildningscentra i Sverige och utomlands.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål finansierar forsknings- och utbildningscentra på Handelshögskolan i Stockholm, Cambridge University och Oxford University.