English Engelska flaggan

Ax:son Johnson Centre for the Study of Classical Architecture

För att bevara och utveckla kunskapen om den klassiska arkitekturen har stiftelsen, i samarbete med universitetet i Cambridge, grundat Ax:son Johnson Centre for the Study of Classical Architecture. Centret bedriver forskning och utbildning kring den klassiska arkitekturens historia och betydelse idag, samt arrangerar seminarier.

Den klassiska byggnadsstilen utgår från människan och hennes behov, och utvecklades kontinuerligt fram till 1900-talets första hälft. Det moderna massamhällets krav på storskalighet och effektivitet gjorde dock att en ny stil, modernismen, med ett reducerat formspråk kom att dominera den samtida arkitekturen.

Centret bedriver forskning och utbildning kring den klassiska arkitekturens historia och betydelse idag, samt arrangerar seminarier.

Under senare år har intresset för och efterfrågan på klassisk arkitektur ökat bland både allmänhet och fastighetsutvecklare. För att bevara och utveckla kunskapen om den klassiska arkitekturen har stiftelsen, i samarbete med universitetet i Cambridge, grundat Ax:son Johnson Centre for the Study of Classical Architecture. Centret bedriver forskning och utbildning kring den klassiska arkitekturens historia och betydelse idag, samt arrangerar seminarier.