English Engelska flaggan

Changing Character of War Centre

Changing Character of War Centre har undersökt utvecklingen av väpnade konflikter och dess konsekvenser sedan 2003. Centret samlar forskare från flera discipliner, särskilt historia, politik, internationella relationer, juridik och filosofi.

Changing Character of War Centre (CCW) är en del av Pembroke Colleges multidisciplinära miljö. Centret har kopplingar till forskare inom antropologi, psykologi och ekonomi. CCW samverkar också med flera Oxford centers of excellence, exempelvis Centre for International Studies, Centre for the Resolution of Intractable Conflict, Oxford Internet Institute och Blavatnik School of Government. CCW intresserar sig också för datavetenskap, matematik och ingenjörskonst, på grund av betydelsen av ny teknik för väpnade konflikter i dag. Centret undersöker förändring, genom analys av teori och praktik samt konceptuell utveckling.