English Engelska flaggan

Kontakt

Stiftelsen initierar själv forskningsprojekt och tar ej emot ansökningar. Stiftelsen tar dock i förekommande fall emot förslag i form av projektbeskrivningar som granskas av upp till tre av varandra oberoende experter.

Om ett projektförslag faller inom ramen för stiftelsens ändamål och prioriterade områden, samt förordas av granskarna, kan stiftelsen komma att uppmana forskaren att ansöka om medel. Stiftelsens styrelse fattar därefter i normalfallet beslut om eventuellt stöd vid styrelsemöte i november varje år.

Projektbeskrivning

Insända projektbeskrivningar ska vara högst sex sidor och ha dubbelt radavstånd. De ska innehålla en beskrivning av aktuell forskning, det underutforskade område som projektet ämnar bidra till, potentiella resultat samt cv, personligt brev och tre referenser.

Observera att stiftelsen inte ger produktionsstöd till tidskrifter, böcker och avhandlingar, ej heller stöd till översättningar av befintliga böcker och avhandlingar.

Stiftelsen agerar ej heller förlag för andras tidskrifter, böcker eller avhandlingar.

Stiftelsen ger inte stöd till seminarier och konferenser, ej heller till särskilt deltagande i seminarier och konferenser.

Projektbeskrivning skickas till info@axsonjohnsonstiftelsen.se

Om oss

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en privat stiftelse med det primära syftet att främja vetenskaplig forskning och utbildning.

Historia

Familjen Ax:son Johnson, vars namn stiftelsen bär, har en lång historia av filantropi och allmännytta bakom sig.

Organisation

Stiftelsen är en operativ stiftelse som stöder forskning och utbildning, arrangerar seminarier och bedriver publicistisk verksamhet.