English Engelska flaggan

Centre for Statecraft and Strategic Communication

Stiftelsen finansierar Centre for Statecraft and Strategic Communication (CSSC) vid Handelshögskolan i Stockholm. Centret är en del av Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy.

Stiftelsen finansierar Centre for Statecraft and Strategic Communication (CSSC) vid Handelshögskolan i Stockholm som bedriver forskning och utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap, med särskilt fokus på statskonst och strategisk kommunikation. Centret är en del av Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy. CSSC erbjuder även kurser till studenter vid Handelshögskolan i bland annat Applied History. Centret består av fem forskare och en doktorand.