English Engelska flaggan

AJI

Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy är ett samarbete mellan fyra universitet initierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

The Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy (AJI) bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet inom området statskonst. Institutet utgörs av ett samarbete mellan stiftelsen och fyra universitet: Handelshögskolan i Stockholm, University of Cambridge, King’s College London samt Johns Hopkins University. Institutet har ett omfattande doktorandprogram, bedriver tvärvetenskaplig post-doktoral forskning, arrangerar seminarier och ger universitetskurser.