English Engelska flaggan

Bokförlaget Stolpe

Bokutgivning har varit en viktig del av stiftelsens arbete sedan 1999. Sedan 2018 ger Bokförlaget Stolpe ut böcker baserade på stiftelsens forskningsprojekt och seminarier.

Bokförlaget Stolpe eftersträvar att ge ut Sveriges mest högkvalitativa fackböcker, vilket innebär att stor vikt läggs vid design, repro, tryck och bindning. Förlaget ingår i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, vars vision är att stödja individer, idéer och projekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Bokförlaget Stolpe förlägger bland annat böcker baserade på stiftelsens forskningsprojekt och seminarier och tillgängliggör dem i Sverige och övriga världen.