English Engelska flaggan

Halewell

Halewell är en kulturminnesmärkt byggnad utanför Gloucester i sydöstra England som uppfördes under 1400-, 1600- och det tidiga 1900-talet. Här bedriver stiftelsen bland annat seminarieverksamhet.

Den ursprungliga byggnaden restes förmodligen för biskopen i Worcester 1476. Den senaste tillbyggnaden gjordes av den dåvarande ägaren mellan 1926 och 1928. I samband med det anlitades landskapsarkitekten Mawson som anlade husets trädgård.