English Engelska flaggan

Seminarium

Ideologiprojektet

Under några decennier efter murens fall och Sovjetunionens upplösning tycktes den stora idékampen vara förbi. En kombination av demokrati, marknadsekonomi, offentlig välfärd, ökad överstatlighet och öppnare gränser, som man skulle kunna kalla 1989 års idéer, tycktes ohotad. Så är det inte längre.

1989 års idéer har tvärtom kommit att möta ett allt starkare motstånd. Radikalism och populism till vänster och höger, auktoritär statskapitalism, politisk islam och mytisk nationalism är några av alla de ismer som utmanar. Mot bakgrund av detta driver stiftelsen ett projekt om vår tids ideologier, vilket bland annat gett upphov till antologierna Den kinesiska idén (2019), Populismens idéer (2019), Vänsterns idéer (2020), I konservatismernas tid (2020), Liberalismens idéer (2020) samt Idéernas USA (2020).