English Engelska flaggan

Seminarium

Engelsbergsseminariet

1999 – 2017

De årliga Engelsbergseminarierna är en svensk institution med internationella kännetecken. Sedan 1999 har Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samlat världsledande forskare och tänkare för att diskutera historien, den tidsålder vi lever i och framtiden.

2017: Nation, stat och imperium

Med globaliseringen trodde många att nationalism tillhörde historien. Det visade sig vara tvärtom. Idag sprider sig nationalismen över världen i takt med att populistiska och antidemokratiska rörelser växer. Hur skapas enighet bland en mångfald av folk?

2016: Geopolitikens återkomst

När alla ideologiska strider tycktes vara utkämpade och vunna etablerades marknadskapitalism och liberal demokrati som den optimala modellen. Trots det har världsfreden uteblivit, och i stället bevittnar vi nu geopolitikens återkomst. Hur hamnade vi där vi är i dag? Och vart kan vi tänkas vara på väg?