English Engelska flaggan

Seminarium

2020: Samhälle i kris

Vår förmåga till anpassning och omorientering

Krig, revolutioner och pandemier är återkommande företeelser i mänsklighetens historia och har bidragit till att forma den värld vi lever i i dag. En kris innebär problem, men också möjligheter, och hur vi hanterar den är avgörande för ett samhälles utveckling.

Att lära sig hantera en kris är centralt för människan. Hur ett samhälle hanterar olika kriser kommer att spela en betydande roll i hur det samhället förändras och utvecklas genom krisen. I den här antologin undersökte 25 världsledande forskare hur olika samhällen reagerat i krissituationer och vad det har inneburit för dem. De belyser också människans unika förmåga till anpassning och omorientering.

Talare:

Global politik

Peter Frankopan: Den här krisen kan bli apokalyptisk

Professor of Global History, Oxford University

Peter Frankopan är professor i global historia vid University of Oxford, där han också är Stavros Niarchos Foundation Director för Oxford Centre for Byzantine Research och senior research fellow vid Worcester College. Han arbetar med United Nations Industrial Development Organization kring framtiden för hållbara städer och med deras Belt and Road Initiative. Frankopan har bland annat skrivit böckerna The New Silk Roads: The present and future of the world och The Silk Roads: A new history of the world.

Helen Thompson: Pandemins geopolitik

Professor of Political Economy, Cambridge University

Helen Thompson är professor i nationalekonomi vid University of Cambridge, där hon är medlem av Clare College och viceprefekt på The School of the Humanities and the Social Sciences. Hon har en stående spalt i New Statesman och deltar regelbundet i podden Talking Politics. Hon har bland annat skrivit Oil and the Western Economic Crisis.

Tim Marshall: Det nya Turkiets gamla politik

Journalist och författare

Jonathan Fenby: Kina – den stora frikopplingen

Historiker

Jonathan Fenby är ordförande för Kina-divisionen inom TSLombards forskningsgrupp. Han har tidigare varit redaktör för The Observer och South China Morning Post och korrespondent för The Economist och Reuters. År 2000 utsågs han till Commander of the Order of the British Empire för sitt arbete som journalist. Han arbetar på London School of Economics och School of Oriental and African Studies vid University of London. Bland hans många böcker finns bland andra Crucible: The year that shaped our world.

Donald Sassoon: En värld av nationer och stater är här för att stanna

Emeritus Professor of Comparative European History, Queen Mary University of London

Matthew Goodwin: Här är Generation Z

Professor i statsvetenskap, University of Kent

Matthew Goodwin är professor i statsvetenskap vid University of Kent och Fellow vid Chatham House. Han är en av redaktörerna för The New Extremism in 21st Century Britain och medförfattare till National Populism: the revolt against liberal democracy och Brexit: why Britain voted to leave the European Union. Hans senaste bok är This England: nation, identity and belonging.

Krisens filosofer

Lawrence Freedman: Antikens lärdomar för den moderna krisen

Professor i krigsvetenskap, King’s College London

Lawrence Freedman var professor i krigsvetenskap vid King’s College London från 1982 till 2014 och vicerektor från 2003 till 2013. 1995 valdes han in i British Academy, 1997 utsågs han till Falklandskampanjens officiella historiker och 2009 blev han medlem i Privy Council när han ombads delta i utredningen av Irakkriget. Han har bland annat skrivit böckerna Strategy: A history och The Future of War: A history.

Jessica Frazier: Lärdomar från de asiatiska reinkarnationsfilosoferna

Lecturer, Oxford University och Oxford Centre for Hindu Studies

Jessica Frazier är lecturer vid Oxford University och Oxford Centre for Hindu Studies. Hon utforskar filosofiska teman som ontologi, identitet och framgång med ett tvärkulturellt perspektiv. Hon är grundare och redaktör för Journal of Hindu Studies, bidrar ofta till brittisk media och har bland annat skrivit böckerna Hindu Worldviews: Theories of self, ritual and divinity; Categorisation in Indian Philosophy: Thinking inside the box och Reality, Religion, and Passion: Indian and Western approaches in Hans-Georg Gadamer and Rupa Gosvami.

Alexander Lee: Machiavelli och nyttan av inre oroligheter

Associate Professor of Political Science, Rochester University

Iskander Rehman: Om den tillämpade historiens betydelse

Senior Fellow for Strategic Studies, American Foreign Policy Council i Washington D.C.

Iskander Rehman är som Senior Fellow for Strategic Studies knuten till American Foreign Policy Council i Washington D.C., där han leder ett forskningsprojekt om tillämpad historia och strategi. Han skriver för närvarande på en bok med titeln The Forgotten Virtue: Prudence, grand strategy and the history of statecraft.

Kultur och kris

Tom Holland: Den öde staden

Historiker och översättare

Tom Holland är historiker och översättare. Han har gjort filmer om allt från dinosaurier till Islamska staten och är presentatör på BBC Radio 4:s Making History och podcasten The Rest Is History. Han har skrivit böcker om grekisk, romersk och tidig medeltidshistoria, och hans senaste bok Dominion, följer kristendomens utveckling som revolutionär kraft. Han har översatt Herodotos och Suetonius för Penguin Classics.

Andrew Graham-Dixon: Kriserna och den stora konsten

Konsthistoriker

Andrew Graham-Dixon är konsthistoriker, konstkritiker samt radio- och tv-man. Han är författare till talrika böcker om allt från medeltidens och renässansens konst till samtida konst, bland annat A History of British Art, Renaissance, Michelangelo and the Sistine Chapel och Caravaggio: a life sacred and profane, som nominerades till Storbritanniens främsta fackbokspris, The Samuel Johnson Prize.

Clive Aslet: Det engelska lantgodsets öde

Journalist

Clive Aslet är en prisbelönad skribent och journalist som publicerat fler än tjugo böcker. Hans senaste bok, The Story of the Country House, är ett destillat av fyra decenniers forskning på ämnet. Under sin långa tid på Country Life var han bland annat redaktör under tretton år. Som författaren bakom The Edwardian Country House, The American Country House, Landmarks of Britain och Villages of Britain, är han en auktoritet när det kommer till brittisk landsbygd, historia och arkitektur och livet under sekelskiftet 1900, på båda sidor av Atlanten. Han blev nyligen ordförande för Lutyens Trust. 2019 grundade Clive Triglyph Books tillsammans med fotografen Dylan Thomas. Som livslång förespråkare för klassicismen hjälpte han till att etablera Ax:son Johnson Centre for the Study of Classical Architecture i Cambridge 2021.

Johan Hakelius: John Huges och upprättande och upplösningen av den amerikanska drömmen

Journalist och författare

Johan Hakelius är politisk chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus. Han har skrivit flera böcker om engelska excentriker och brittisk socialhistoria. Han borde för närvarande skriva på sin nästa bok – som är tänkt att handla om Manhattans sociala scen från slutet av amerikanska inbördeskriget till Trump – men trädgården, en valp och hans första barnbarn tycks hela tiden komma emellan.

Pandemier i historien

Lincoln Paine: 2020 – Vår pandemi i ett historiskt perspektiv

Sjöfartshistoriker

Lincoln Paine är sjöfartshistoriker, redaktör, lärare och museiintendent. Paine har skrivit ett flertal böcker om sjöfartshistoria, bland annat The Sea and Civilization: A maritime history of the world och Down East: An illustrated history of maritime Maine, såväl som en stor mängd artiklar inom vitt skilda ämnen, bland annat havslitteratur, upptäcktsresor, dekorativ konst, sjörätt, handel, marinhistoria och arbetet som museiintendent.

Hew Strachan: Att beräkna antalet offer för pandemin 1918-19

Professor i internationella relationer, University of St Andrews

Sir Hew Strachan, FBA, FRSE, har innehaft Wardlaw-professuren i internationella relationer vid University of St Andrews sen 2015. Han är hedersledamot vid Corpus Christi College i Cambridge och emeritus-ledamot vid All Souls College i Oxford, där han innehade Chichele-professuren i krigshistoria från 2002 till 2015. Han har bland annat skrivit böckerna The First World War, första delen i en trilogi; Clausewitz’s On War: A Biography och The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective.

Gillian Clark: Lärdomar om överlevnad från antikens Rom

Professor emerita i klassisk och antik historia, University of Bristol

Gillian Clark är professor emerita i klassisk och antik historia vid University of Bristol. Hon sitter i redaktörsstyrelsen för många serier, är rådgivare för ett flertal nationella och internationella organisationer och är fellow i British Academy.  Flera av hennes skrifter finns samlade i Body and Gender, Soul and Reason in Late Antiquity, och hon har även publicerat Late Antiquity: A very short introduction och Women in the Ancient World.

Medicin och moral

Mark Honigsbaum: Invändningar mot teorin om pandemin som “den stora återställaren”

Lektor i journalistik, City University of London

Mark Honigsbaum är skribent specialiserad på de smittsamma sjukdomarnas historia och vetenskap och lektor i journalistik vid City University of London. Han skriver regelbundet i The Observer och Lancet, och är författare till bland annat The Pandemic Century: one hundred years of panic, hysteria and hubris, The Fever Trail: in search of the cure for malaria och Living with Enza: the forgotten story of Britain and the Great Flu Pandemic of 1918.

David Seedhouse: Covid-19 och till försvar för det egna omdömet

Professor i deliberativa praktiker, Aston University i Birmingham

David Seedhouse är professor i deliberativa praktiker vid Aston University i Birmingham och namnkunnig författare i vårdens filosofi, etik och beslutsfattande. Han är även ägare till och skapare av Values Exchange, ett webbverktyg för reflektion och debatt om hälsovård. Han har nyligen utkommit med Using Personal Judgement in Nursing and Healthcare tillsammans med Vanessa Peutherer och The Case for Democracy in the Covid-19 Pandemic.

Vanessa Harding: Londons sista stora pestutbrott

Professor i historia, Birkbeck College, University of London

Vanessa Harding är professor i historia vid Birkbeck College, University of London, specialiserad på Londons tidigmoderna historia 1500–1700, med särskilt fokus på frågor om familj och hushåll, miljö̈, hälsa och sjukdomar, död och begravningar. Hon arbetar just nu på en bok om 1600-talets London samt med ett projekt för att kartlägga London vid tiden för den stora branden 1666.

Samhälle och ledarskap i kris

Richard Whatmore: Historien visar att revolutioner alltid leder till katastrof

Professor i modern historia, Institute of Intellectual History, University of St Andrews.

Richard Whatmore är professor i modern historia och en av cheferna för Institute of Intellectual History, University of St Andrews.

Philip Bobbitt: Att styra med lag

Professor of Federal Jurisprudence, Columbia University

Philip Bobbitt är Herbert Wechsler Professor of Federal Jurisprudence vid Columbia University och Distinguished Senior Lecturer vid University of Texas. Han har arbetat för den amerikanska regeringen under sammanlagt sju presidentperioder, bland annat som chef för strategisk planering vid National Security Council. Bobbitt har bland annat skrivit böckerna The Shield of Achilles: War, peace and the course of history och Impeachment: A handbook (med Charles Black, Jr.).

Peter Burke: Covidkrisens konsekvenser

Professor emeritus i kulturhistoria

Peter Burke var professor emeritus i kulturhistoria vid University of Cambridge från 1979 till 2004, och är life fellow vid Emmanuel College. Han är fellow i British Academy, medlem i Academia Europea och har tilldelats hedersdoktorat från universiteten i Lund, Köpenhamn, Bukarest, Zürich, Bryssel och Oviedo. Han har bland annat skrivit böckerna A Social History of Knowledge och What is Cultural History? För närvarande skriver han om ignoransens sociala historia.

Graham Stewart: Kontinuitetens Thatcher – att rädda en komplex ledare från en historisk kliché

Docent i brittisk 1900-talshistoria, University of Buckingham

Graham Stewart är docent i brittisk 1900-talshistoria vid University of Buckingham, politisk redaktör för The Critic och The Times officiella historiker. Han är författare till sex böcker, bland annat Burying Caesar: Churchill, Chamberlain and the battle for the Tory party och Bang! A History of Britain in the 1980s.

Adrian Wooldridge: Ledarskap i kris – varför väst behöver Platon mer än någonsin

Journalist

Adrian Wooldridge är politisk redaktör för The Economist och skriver kolumnen Bagehot. Han utbildade sig vid Univeristy of Oxford, där han studerade modern historia vid Balliol College och doktorerade i filosofi vid All Souls College. Han har bland annat skrivit boken The Wake-Up Call: Why the pandemic has exposed the weakness of the West—and how to fix it, tillsammans med John Micklethwait.