English Engelska flaggan

Seminarium

2016: Geopolitikens återkomst

Striden om framtidens historia

När alla ideologiska strider tycktes vara utkämpade och vunna etablerades marknadskapitalism och liberal demokrati som den optimala modellen. Trots det har världsfreden uteblivit, och i stället bevittnar vi nu geopolitikens återkomst. Hur hamnade vi där vi är i dag? Och vart kan vi tänkas vara på väg?

Det var inte länge sedan idén om att vi nått historiens slut vann kraft och spridning: tanken att människans sociokulturella evolution nått fram till en punkt där den knappast kunde nå längre. Ett tjugotal experter utforskar hur vi hamnade där vi är idag – men också vart vi kan tänkas vara på väg.

Medverkande

Den geografiska faktorn

Walter Russell Mead: Slutet på historiens slut

Distinguished Fellow i strategi och statsmannaskap, Hudson Institute

Walter Russell Mead är Ravenel B. Curry III Distinguished Fellow i strategi och statsmannaskap vid Hudson Institute, kolumnist med global utblick på Wall Street Journal och är James Clarke Chace Professor of Foreign Affairs and the Humanities vid Bard College i New York. Han är också medlem i Aspeninstitutet i Italien och styrelseledamot för Aspenia. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat den välkända Special Providence: American foreign policy and how it changed the world.

Sean McMeekin: Geopolitik och historia: debatten stramas upp

Professor of European History and Culture, Bard College, New York State

Sean McMeekin är historiker och är specialiserad på europeisk historia under det tidiga 1900-talet, med särskilt fokus på första världskrigets uppkomst och Rysslands och Ottomanska rikets roller. För närvarande är han Francis Flournoy Professor of European History and Culture vid Bard College i New York State. Han har bland annat skrivit böckerna The Russian Revolution: A new history; The Ottoman Endgame: War, revolution and the making of the modern Middle East, 1908–1923 och Stalin’s War.

Jeremy Black: Nya tankar kring geopolitiken

Professor emeritus i historia, University of Exeter

Jeremy Black är professor emeritus i historia vid University of Exeter och var tidigare professor i historia vid University of Durham. Han är senior fellow vid Center for the Study of America and the West vid Foreign Policy Research Institute och vid Policy Exchange, samt rådgivande fellow för Barsanti Military History Center vid University of North Texas. År 2000 utsågs han till Member of the Order of the British Empire för sitt arbete med frimärksdesign, som rådgivare till Royal Mail från 1997.

Josef Joffe: Slutet på ”historiens slut” och maktpolitikens återkomst

Distinguished fellow, Hoover Institution, Stanford University

Josef Joffe doktorerade i statsvetenskap vid Harvard University och är nu distinguished fellow vid Hoover Institution vid Stanforduniversitetet. Han var en av grundarna till magasinet American Interest och sitter i redaktörsråden för Die Zeit i Hamburg och International Security vid Harvard/MIT. Joffes senaste bok är Der gute Deutsche: Die Karriere einer moralischen Supermacht.

Äldre tiders imperier och geopolitik

Barry Strauss: Dualitet, determinism och demografi: grekerna om geopolitik

Professor of Humanistic Studies, Cornell University

Barry Strauss är Bryce and Edith M. Bowmar Professor of Humanistic Studies vid Cornell University, med dubbelt uppdrag för både historiska och klassiska institutionen. Han är också Corliss Page Dean Fellow vid Hoover Institution. Han har fått Lucio Colletti Journalism Award for Literature och blivit utnämnd till hedersmedborgare i Salamis i Grekland. Han har bland annat skrivit böckerna The Death of Caesar: The story of history’s most famous assassination och Ten Caesars: Roman emperors from Augustus to Constantine.

Richard Miles: Mytologi, geopolitik och tidig romersk imperialism

Professor of Roman History and Archaeology

Richard Miles är Professor of Roman History and Archaeology och Vice Provost vid University of Sydney. Han var tidigare Fellow in Ancient History vid Trinity Hall, University of Cambridge, och var Newton Trust lecturer vid klassiska fakulteten. Han har skrivit och programlett flera dokumentärer för BBC, bland annat Ancient Worlds and Archaeology: A secret history. Han har bland annat skrivit böckerna The Donatist Schism: Controversy and contexts och The Bir Messaouda Basilica: Pilgrimage and the transformation of an urban landscape in sixth century ad Carthage, den senare tillsammans med Simon Greenslade.

Peter Heather: Makt och utveckling i det första milleniets Europa

Professor i medeltidshistoria, King’s College, London

Peter Heather är professor i medeltidshistoria vid King’s College, London. Han har tidigare haft tjänster vid University College London och Yale University, och varit fellow och handledare i medeltida historia vid Worcester College, Oxford. Han har bland annat skrivit böckerna The Restoration of Rome: Barbarian popes and imperial pretenders och The Fall of the Roman Empire: A new history of Rome and the Barbarians.

Morris Rossabi: Geopolitiken och det mongoliska väldet

Senior forskare och adjungerad professor i inre Asiens historia, Columbia University

Morris Rossabi är senior forskare och adjungerad professor i inre Asiens historia vid Columbia University. Han har mottagit ett hedersdoktorat från Mongoliets nationaluniversitet och fellowships från bland andra Smithsonian Institute och National Endowment for the Humanities. Bland allt han skrivit finns bland annat Khubilai Khan: His life and times och China and the Uyghurs.

Havet, globaliseringen och konnektiviteten

Lincoln Paine: Sjömaktens byggstenar, förr och nu

Sjöfartshistoriker

Lincoln Paine är sjöfartshistoriker, redaktör, lärare och museiintendent. Paine har skrivit ett flertal böcker om sjöfartshistoria, bland annat The Sea and Civilization: A maritime history of the world och Down East: An illustrated history of maritime Maine, såväl som en stor mängd artiklar inom vitt skilda ämnen, bland annat havslitteratur, upptäcktsresor, dekorativ konst, sjörätt, handel, marinhistoria och arbetet som museiintendent.

Roger Crowley: Portugiserna, globaliseringens pionjärer

Historiker och författare

Roger Crowley är en historiker och författare som mestadels skriver om sjöfartshistoria och Medelhavsvärldens historia och kultur. Han har bland annat skrivit böckerna Constantinople: The last great siege; City of Fortune: How Venice won and lost a naval empire; Conquerors: How Portugal forged the first global empire och Accursed Tower: The Crusaders’ last battle for the Holy Land.

John H. Maurer: Alfred Thayer Mahan, geopolitik och storstrategi

Professor of Sea Power and Grand Strategy, Naval War College, Newport, Rhode Island

John H. Maurer innehar Alfred Thayer Mahan Professor of Sea Power and Grand Strategy vid Naval War College i Newport, Rhode Island, och är senior fellowvid Foreign Policy Research-Institutes program för nationell säkerhet. Han har fått utmärkelserna Meritorious Civilian Service Award och Superior Civilian Service Award från amerikanska marinen. Han har bland annat skrivit boken The Outbreak of the First World War: Strategic planning, crisis decision-making, and deterrence failure.

Philip Bobbitt: Geografin, konnektivitetsparadoxen och marknadsstaten

Professor of Federal Jurisprudence, Columbia University

Philip Bobbitt är Herbert Wechsler Professor of Federal Jurisprudence vid Columbia University och Distinguished Senior Lecturer vid University of Texas. Han har arbetat för den amerikanska regeringen under sammanlagt sju presidentperioder, bland annat som chef för strategisk planering vid National Security Council. Bobbitt har bland annat skrivit böckerna The Shield of Achilles: War, peace and the course of history och Impeachment: A handbook

Frankrike och Tyskland

Michael Broers: Det napoleonska imperiet: globala ambitioner och europeiska arvedelar

Professor i Västeuropeisk historia, University of Oxford

Michael Broers är professor i Västeuropeisk historia vid University of Oxford. Hans forskningsintressen är Napoleon och Napoleons Europa, imperialism och moderna revolutioner. Bland andra böcker om det revolutionära Europa och Napoleon har han skrivit The Napoleonic Empire in Italy, 1796–1814, som vann Grand Prix Napoléon 2006. Hans böcker Napoleon: Soldier of destiny och Napoleon: The spirit of the age är de två första delarna i en tredelad biografi.

Richard Overy: Geopolitik och imperium i Tredje riket

Honorary Research Professor, University of Exeter

Richard Overy är Honorary Research Professor vid University of Exeter och fellow vid Royal Historical Society, British Academy och European Academy of Sciences and Arts. Han har skrivit och varit redaktör för fler än 30 böcker om andra världskriget, Europas diktaturer och flygvapenhistoria, bland annat The Dictators: Hitler’s Germany and Stalin’s Russia, som vann Wolfson Prize 2004, och The Bombing War: Europe 1939–1945, som fick utmärkelsen Cundill History Prize Recognition of Excellence for Historical Literature.

Mikael Wigell: Geopolitik, geoekonomi och rysk revisionism

Programansvarig för global säkerhet, finska utrikespolitiska institutet, Helsingfors

Mikael Wigell är programansvarig för global säkerhet vid finska utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Han doktorerade vid London School of Economics och har varit visiting fellow vid Changing Character of War Centre vid University of Oxford. Han har tidigare varit ordförande för Finnish International Studies Association och hans senaste bok är Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The revival of economic statecraft, för vilken han var medredaktör.

USA, Ryssland och Norden

Gabriel Gorodetsky: Geopolitiska faktorer i rysk utrikespolitik och strategi

Quondam fellow, All Souls College, Oxford

Gabriel Gorodetsky är quondam fellow vid All Souls College, Oxford och professor emeritus i historia vid universitetet i Tel Aviv. Han grundade Cummings Center for Russian Studies i Tel Aviv och var dess chef från 1991 till 2007. Bland hans publicerade verk finns Grand Delusion: Stalin and the German invasion of Russia och The Maisky Diaries: Red ambassador to the Court of St James’s, 1932–1943.

Anna-Lena Laurén: Ryssland och geopolitiken

Journalist

Anna-Lena Laurén är Dagens Nyheters och finlandssvenska Hufvudstadsbladets Moskva-korrespondent. 2003 blev hon den yngsta någonsin att ta emot Topelius-priset för journalistik i Finland. 2015 fick hon också svenska Publicistklubbens pris Guldpennan, och 2016 fick hon Karin Gierows pris av Svenska Akademien. Hon har skrivit ett flertal böcker om Östeuropa.

Andrew Preston: Amerikansk geopolitik: närstudie av en tradition

Professor i amerikansk historia, University of Cambridge

Andrew Preston är professor i amerikansk historia vid University of Cambridge och fellow i Clare College, där han är studierektor för historiska studier. Han har gett ut åtta böcker, mest nyligen som redaktör för Rethinking American Grand Strategy. 2013 belönades han med Charles Taylor Prize för sin bok Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American war and diplomacy.

Gregory Feifer: Missuppfattningar i relationerna mellan väst och Ryssland

Vd, Institute of Current World Affairs, Washington

Gregory Feifer är verkställande direktör för Institute of Current World Affairs i Washington. Han är journalist och författare och var tidigare NPR:s byråchef i Moskva. Hans bok Russians: The people behind the power undersöker det sociala beteendet bakom landets politiska kultur, och han har blivit publicerad i bland annat New York Times, Washington Post och Foreign Affairs. Han arbetar för närvarande på Harvard Universitys Davis.

Charly Salonius-Pasternak: Den nordisk-baltiska regionens geopolitik

Senior forskarassistent, finska utrikespolitiska institutet, Helsingfors

Charly Salonius-Pasternak är senior forskarassistent vid finska utrikespolitiska institutet i Helsingfors, där han framför allt forskar på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Han har varit kommentator på TV och radio i ett flertal länder och var tidigare rådgivare i internationella frågor vid Huvudstabens planeringsavdelning i finska Försvarsmakten och gästadjunkt vid Tufts University i Boston.

Geopolitiska oroshärdar

Noah Feldman: Svala krig: den globala konkurrensens framtid

Professor of Law, University of Harvard

Noah Feldman är författare och kolumnist och Felix Frankfurter Professor of Law på University of Harvard. Han är också ordförande för the Society of Fellows på Harvard. Feldmans arbete är inriktat på konstitutionsrätt, med ett fokus på yttrandefrihet, lag och religion och konstitutionsidéernas historia. Han har bland annat skrivit Cool War: The future of global competition och The Arab Winter: A tragedy.

Jonathan Fenby: Fallet Östasien

Ordförande, Kina-divisionen, TSLombards forskningsgrupp

Jonathan Fenby är ordförande för Kina-divisionen inom TSLombards forskningsgrupp. Han har tidigare varit redaktör för The Observer och South China Morning Post och korrespondent för The Economist och Reuters. År 2000 utsågs han till Commander of the Order of the British Empire för sitt arbete som journalist. Han arbetar på London School of Economics och School of Oriental and African Studies vid University of London. Bland hans många böcker finns bland andra Crucible: The year that shaped our world.

Geopolitikens återkomst

Norman Stone: 1860-talet

Professor, institutionen för internationella relationer, Bilkent University, Ankara

Norman Stone (1941–2019) var professor vid institutionen för internationella relationer vid Bilkent University i Ankara. Han var tidigare professor i modern historia vid University of Oxford, adjunkt i rysk och tysk historia vid University of Cambridge och rådgivare till premiärminister Margaret Thatcher. Hans större verk inkluderar The Eastern Front, 1914–1917, som vann Wolfson-priset för historia, och Europe Transformed: 1878–1919.

David Frum: Imperierna slår tillbaka

Journalist

David Frum är politisk kommentator och redaktör för The Atlantic. Han har tidigare suttit i styrelsen för Republican Jewish Coalition och den brittiska tankesmedjan Policy Exchange. Mellan 2001 och 2002 var han President George W. Bushs talskrivare och skrev senare en bok om Bushs tid som president. Han har också skrivit bland annat Why Romney Lost (And What the GOP Can Do About It) och Trumpocalypse: Restoring American democracy.

Fraser Nelson: Brexit: början till en ny era?

Journalist

Fraser Nelson är en ledande brittisk journalist och kommentator. Han är redaktör för Spectator, veckokolumnist för Daily Telegraph i London och medverkar regelbundet i radio och tv. Han är också chef för tankesmedjan Centre for Policy Studies och för välgörenhetsorganisationen Social Mobility Foundation. 2013 fick han Brittiska pressens pris Årets politiska journalist.