English Engelska flaggan

Seminarium

2017: Nation, stat och imperium

Tillhörighet i en globaliserad värld

Med globaliseringen trodde många att nationalism tillhörde historien. Det visade sig vara tvärtom. Idag sprider sig nationalismen över världen i takt med att populistiska och antidemokratiska rörelser växer. Hur skapas enighet bland en mångfald av folk?

Att höra hemma någonstans tycks bli allt viktigare i en tid av ekonomisk och social osäkerhet. I en globaliserad värld förknippas därför identitet, medborgarskap och tillhörighet med födelseort och en fast plats att bo på. Seminariet behandlade hur olika former av identitet är knutna till olika samhällsbildningar. Hur uppstår en nation? Hur skapas enighet i ett imperium med en mångfald av folk?

Medverkande

Territoriets identitet

Robin Lane Fox: Nationalismen: existerar den i den klassiska världen?

Fellow emeritus, New College, Oxford

Robin Lane Fox är fellow emeritus vid New College, Oxford. Han var Oxford University reader från 1990 tills han gick i pension 2014. Hans bok The Classical World: An epic history of Greece and Rome fick Runciman Award, och Augustine: Conversions and confessions tilldelades det brittiska Wolfson History Prize för årets bästa historiebok. Hans senaste bok är The Invention of Medicine: From Homer to Hippocrates.

Gillian Clark: Rom, Jerusalem och Babylon: Augustinus om förgängliga imperier och eviga städer

Professor emerita i klassisk och antik historia, University of Bristol

Gillian Clark är professor emerita i klassisk och antik historia vid University of Bristol. Hon sitter i redaktörsstyrelsen för många serier, är rådgivare för ett flertal nationella och internationella organisationer och är fellow i British Academy.  Flera av hennes skrifter finns samlade i Body and Gender, Soul and Reason in Late Antiquity, och hon har även publicerat Late Antiquity: A very short introduction och Women in the Ancient World.

Steven Grosby: Nationalitet: fortlevnad och betydelse

Professor emeritus i religion, Clemson University, South Carolina

Steven Grosby är professor emeritus i religion vid Clemson University i South Carolina. Han har bland annat skrivit böckerna Hebraism in Religion, History, and Politics: The third culture och Biblical Ideas of Nationality: Ancient and modern, och gjort översättningen av Hans Freyers Theorie des objektiven Geistes. Eine Einleitung in die Kulturphilosophie. Han har också redigerat tre volymer av Edward Shils: The Virtue of Civility; The Calling of Education och A Fragment of a Sociological Autobiography.

Nation, stat och imperium

Tom Holland: Kungadöme och imperium: Det förenade kungadömet Englands uppkomst

Historiker och översättare

Tom Holland är historiker och översättare. Han har gjort filmer om allt från dinosaurier till Islamska staten och är presentatör på BBC Radio 4:s Making History och podcasten The Rest Is History. Han har skrivit böcker om grekisk, romersk och tidig medeltidshistoria, och hans senaste bok Dominion, följer kristendomens utveckling som revolutionär kraft. Han har översatt Herodotos och Suetonius för Penguin Classics.

Peter H Wilson: Identitet och tillhörighet i Det heliga romerska riket

Professor i krigshistoria, University of Oxford

Peter Wilson är Chichele Professor i krigshistoria vid University of Oxford, där han också är fellow vid All Souls College. Han doktorerade vid Jesus College, University of Cambridege, och leder idag projektet European Fiscal-Military System, som finansieras av European Research Council. Han har bland annat skrivit The Holy Roman Empire: A thousand years of Europe’s history och Europe’s Tragedy: A new history of the Thirty Years War.

Larry Siedentop: Idén om staten

Emeritus fellow, Keble College, University of Oxford

Larry Siedentop är emeritus fellow vid Keble College, University of Oxford, där han var adjunkt i politiska idéer under tre decennier. 2004 utnämndes han till Commander of the Order of the British Empire för sina bidrag till politisk teori och högre utbildning, och på drottningens födelsedag 2016 adlades han för sina bidrag till politisk teori. Han har bland annat skrivit böckerna Tocqueville och Democracy in Europe.

Lawrence James: Populära uppfattningar om imperier

Historiker och författare

Lawrence James är historiker och författare med speciellt intresse för imperium. Han studerade vid University of York och tog en forskarexamen vid Merton College i Oxford. Han började sin karriär som lärare och blev heltidsförfattare 1985. Han har bland annat skrivit böckerna Churchill and Empire: Portrait of an imperialist och Empires in the Sun: The struggle for the mastery of Africa.

Gudomliga kungadömen

Maurizio Viroli: Medborgerlig religion, patriotism och profetia i tidigmoderna italienska stadsstater

Professor emeritus i politik, Princeton University

Maurizio Viroli är akademiker, essäist, författare och filosof. Han är professor emeritus i politik vid Princeton University, professor i politisk kommunikation vid Università della Svizzera italiana (Lugano) och professor i statsvetenskap vid University of Texas, Austin. Bland hans publicerade verk finns Nazionalisti e Patrioti; The Quotable Machiavelli och Redeeming ‘The Prince’: The meaning of Machiavelli’s masterpiece.

Simon Mayall: Umman kontra nationalstaten: De historiska rötterna till dagens konflikter i Mellanöstern

Officer och seniorrådgivare i Mellanösternfrågor, Storbritanniens Ministry of Defence

Simon Mayall är en pensionerad brittisk arméofficer som mest nyligen tjänstgjorde som seniorrådgivare i Mellanösternfrågor för Storbritanniens Ministry of Defence och var premiärministerns säkerhetssändebud till Irak efter Mosuls fall. Han adlades 2014 och har också förärats med amerikanska Legion of Merit för sin tjänstgöring i Irak. Han har skrivit Soldier in the Sand: A personal history of the modern Middle East.

Jessica Frazier: Sagor om staten: Den heliga markens och gudakungarnas politik

Lecturer, Oxford University och Oxford Centre for Hindu Studies

Jessica Frazier är lecturer vid Oxford University och Oxford Centre for Hindu Studies. Hon utforskar filosofiska teman som ontologi, identitet och framgång med ett tvärkulturellt perspektiv. Hon är grundare och redaktör för Journal of Hindu Studies, bidrar ofta till brittisk media och har bland annat skrivit böckerna Hindu Worldviews: Theories of self, ritual and divinity; Categorisation in Indian Philosophy: Thinking inside the box och Reality, Religion, and Passion: Indian and Western approaches in Hans-Georg Gadamer and Rupa Gosvami.

Medborgaren och staten

Jeremy Jennings: Stat, nation och imperium i det moderna Europa

Professor of Political Theory, King’s College

Jeremy Jennings är Professor of Political Theory vid King’s College i London. Han innehar också en gästprofessur vid Fondation Nationale des Sciences Politiques och var grundande redaktör för European Journal of Political Theory. Han har bland annat skrivit Revolution and the Republic: A history of political thought in France since the eighteenth century, som fick Franco-British Society’s Enid McLeod Literary Award.

Josef Joffe: Nation och stat kontra Europeiska unionen: När summan av delarna är större än helheten

Distinguished fellow, Hoover Institution, Stanforduniversitetet

Josef Joffe doktorerade i statsvetenskap vid Harvard University och är nu distinguished fellow vid Hoover Institution vid Stanforduniversitetet. Han var en av grundarna till magasinet American Interest och sitter i redaktörsråden för Die Zeit i Hamburg och International Security vid Harvard/MIT. Joffes senaste bok är Der gute Deutsche: Die Karriere einer moralischen Supermacht.

Philip Bobbitt: Den amerikanska konstitutionens förfall och förnyelse

Professor of Federal Jurisprudence, Columbia University

Philip Bobbitt är Herbert Wechsler Professor of Federal Jurisprudence vid Columbia University och Distinguished Senior Lecturer vid University of Texas. Han har arbetat för den amerikanska regeringen under sammanlagt sju presidentperioder, bland annat som chef för strategisk planering vid National Security Council. Bobbitt har bland annat skrivit böckerna The Shield of Achilles: War, peace and the course of history och Impeachment: A handbook

Nationalismer

Richard J Evans: Tysk nationalism och nationell identitet: Från Napoleon till Hitler och ännu längre

Professor Emeritus of History, University of Cambridge

Richard J. Evans är Regius Professor Emeritus of History vid University of Cambridge, och var tidigare provost för Gresham College i London. Han är fellow i British Academy, grundande fellow i Learned Society of Wales och fellow i Royal Society of Literature. Han har bland annat skrivit böcker om Tredje riket, In Defence of History och The Pursuit of Power: Europe 1815–1914, en av volymerna i Penguin-serien The History of Europe.

Lucy Riall: Guiseppe Garibaldi och den italienska nationalismen

Professor i historia, European University Institute, Florens

Lucy Riall är professor i historia specialiserad på Europas plats i världen vid European University Institute i Florens. Tidigare var hon professor i historia vid Birkbeck, University of London och hon har haft gästpositioner vid bland andra École Normale Supérieure i Paris och University of California, Berkeley. Hon har bland annat skrivit Garibaldi: Invention of a hero och Under the Volcano: Revolution in a Sicilian town.

Lars Trägårdh: Demokrati i blodet: Hur nationalismen breddade vägen för ett radikalt individuellt frihetsprojekt i Sverige

Professor i historia, Ersta Sköndal högskola, Stockholm

Lars Trägårdh är professor i historia vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm, och undervisade tidigare, under tio år, i europeisk historia vid Barnard College, Columbia University. 2011 utsågs han till medlem i statsminister Fredrik Reinfelts kommission för Sveriges framtid. Han har bland annat skrivit böckerna State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish model reconsidered och After National Democracy: Rights, law and power in America and the new Europe.

Charles S Maier: USA i Trumps era: Splittrad nation, icke erkänt imperium, sönderfallande stat

Professor Emeritus of History, Harvard University

Charles Maier är Leverett Saltonstall Professor Emeritus of History vid Harvard University. Han är medlem i American Academy of Arts and Sciences och Massachusetts Historical Society. Han har tilldelats Kommendörskorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden och Hederskorset för vetenskap och och konst (första klass) av Republiken Österrike.  Maiers stora produktion inkluderar Once Within Borders: Territories of power, wealth, and belonging since 1500.

Att dö för territorium

Rob Johnson: Territorialitet och offer för nation och imperium: Dödlighet, identitet och sammanhållning i första världskriget

Senior research fellow, Pembroke College, University of Oxford

Rob Johnson är senior research fellow för Pembroke College, medarbetare vid Department of Politics and International Relations och chef för Oxford Changing Character of War Centre, vid University of Oxford. CCW Centre sammanför akademiker, beslutsfattare och yrkesmilitärer för att studera väpnad konflikt och dess konsekvenser. Johnson har skrivit mycket om krig, beslutsfattande och militärt, strategiskt tänkande, bland annat boken Lawrence of Arabia on War: The campaign in the desert, 1916–18.

Tim Marshall: Flaggor i en tid av förnyad nationalism

Journalist

Tim Marshall är journalist och tv-kommentator och var tidigare diplomatisk redaktör för brittiska Sky News. Han är grundare av och redaktör för thewhatandthewhy.com, en webbsida för analys av världshändelser. Han har skrivit Shadowplay: Behind the lines and under fire; Prisoners of Geography: Ten maps that tell you everything you need to know about global politics och Worth Dying For: The power and politics of flags.

Harvey Whitehouse: Det starka kamratskapets frånsida

Chef för Centre for the Study of Social Cohesion och fellow vid Magdalen College, University of Oxford

Harvey Whitehouse är ordförande för socialantropologi, chef för Centre for the Study of Social Cohesion och fellow vid Magdalen College vid University of Oxford. Han var grundande chef för Institute of Cognition and Culture vid Queen’s University i Belfast. Han har bland annat skrivit böckerna Inside the Cult: Religious innovation and transmission in Papua New Guinea; Arguments and Icons: Divergent modes of religiosity och Modes of Religiosity: A cognitive theory of religious transmission.

Christopher Coker: Att dö för ett stycke mark

Chef för LSE IDEAS, London School of Economics

Christopher Coker är chef för LSE IDEAS, en utrikespolitisk tankesmedja vid London School of Economics. Han har tidigare varit medlem i Council of the Royal United Services Institute, för vilka han skrev boken Empires in Conflict: The growing rift between Europe and the United States. Han har också varit redaktör för Atlantic Quarterly och European Security Analyst.

Nationens tillstånd

Janne Haaland Matláry: Säkerhet och nationell identitet: ”Massornas revolt” i Europa

Professor i statsvetenskap, Oslo universitet

Janne Haaland Matláry är professor i statsvetenskap vid Oslo universitet och norska försvarshögskolan. Bland hennes fler än 20 böcker finns bland annat Military Strategy in the Twenty-First Century: The challenge for NATO (redaktör tillsammans med Robert Johnson) och hon är även kolumnist för norska Dagens Næringsliv. Hon representerade norska kristdemokratiska partiet som biträdande utrikesminister från 1997 till 2000. År 2001 utnämndes hon till Dame of the Sovereign Military Order of Malta och 2020 till Dam av Ungerska republikens förtjänstorden.

Carlos Escudé: Den mellanstatliga hierarkins legitimitet

Forskare och författare

Carlos Escudé är en argentinsk politisk forskare och författare som tjänstgjorde som speciell rådgivare för Argentinas utrikesminister, Guido di Tella, under 1990-talet. Han har bland annat varit gästprofessor vid Harvard Universitys Department of Government och vid Madrids Ortega y Gasset Instituto, såväl som gästforskare vid St Antony’s College, Oxford. Bland de av hans böcker som översatts till engelska finns bland annat Foreign Policy Theory in Menem’s Argentina.

Jonathan Fenby: Kinas återuppståndna kejserliga stat och gamla utmaning

Ordförande för Kina-divisionen, TSLombards forskningsgrupp

Jonathan Fenby är ordförande för Kina-divisionen inom TSLombards forskningsgrupp. Han har tidigare varit redaktör för The Observer och South China Morning Post och korrespondent för The Economist och Reuters. År 2000 utsågs han till Commander of the Order of the British Empire för sitt arbete som journalist. Han arbetar på London School of Economics och School of Oriental and African Studies vid University of London. Bland hans många böcker finns bland andra Crucible: The year that shaped our world.

Martina Winkelhofer: Kampen för status som nation: Österrikes identitet efter andra världskriget

Specialist på 1800- och tidig 1900-talshistoria

Martina Winkelhofer är specialist på 1800- och tidig 1900-talshistoria. Sedan 2010 har hon varit projektmedarbetare vid Kommissionen för modern österrikisk historia. Hon är redaktör för en bok om tysk och österrikisk aristokrati och kolumnist för Kronen Zeitung. Hon har bland annat skrivit böckerna Eine feine Gesellschaft: Europas Königs und Kaiserhäuser im Spiegel ihrer Skandale och So erlebten wir den Ersten Weltkrieg.

Någonstansarnas återkomst?

David Goodhart: En bro över värdeklyftan

Journalist, författare och chef för demografi-avdelningen vid tankesmedjan Policy Exchange

David Goodhart är journalist och författare och chef för demografi-avdelningen vid tankesmedjan Policy Exchange. Han är grundare och f.d. redaktör för tidskriften Prospect och var tidigare chef för den mitten-vänsterinriktade tankesmedjan Demos. Hans bok The British Dream: Successes and failures of post-war immigration var finalist för Orwell-priset 2014. Han har också skrivit bland annat The Road to Somewhere: The new tribes shaping British politics och Head, Hand, Heart: The struggle for dignity and status in the 21st Century.

Iain Martin: Bortom Brexit: Vägen till en bättre kapitalism

Politisk kommentator och författare

Iain Martin är en brittisk politisk kommentator och författare. Han är veckokolumnist i The Times och redaktör och ansvarig utgivare för Reaction, en webbsida inriktad på analyser av politik, ekonomi och kultur. Han har skrivit Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy, och 2020 bidrog han och Mattias Hessérus till lanseringen av webbsidan Engelsberg Ideas.

Freddy Gray: Britternas svar på populismen

Journalist

Freddy Gray är biträdande redaktör för Spectator, redaktör för månadsmagasinet Spectator World och programledare för podcasten Americano. Tidigare var han litteraturredaktör för American Conservative och biträdande redaktör för Catholic Herald.