English Engelska flaggan

Seminarium

Hilma af Klint

A Series of Seminars

Seminarier, böcker, TV-program, VR

Ett samarbete initierades 2012 mellan Moderna Museet och Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Detta var i samband med att under överintendent Daniel Birnbaums ledning togs initiativ till att genomföra en omfattande utställning om den antroposofiska konstnären Hilma af Klint (1862–1944) på Moderna Museet i Stockholm, som kurerades av Iris Müller-Westermann.

Mycket lite var känt om Hilma af Klints liv och verk 2012. Få hade läst hennes grupps anteckningsböcker. Biografiskt material saknades i stort sett helt. Det mesta som var känt om hennes liv byggde på vad viceamiral Erik af Klint (1901–1981), ensam arvtagare till hennes kvarlåtenskap och ensam grundare till Stiftelsen Hilma af Klints Verk 1972, skrivit i en kortare text 1967, Förtroligt, samt vad han berättat för Åke Fant (1943–1997), författare till Hilma af Klint : Ockult målarinna och abstrakt pionjär (1989).

De böcker som skrivits fram till 2012 var hagiografiska skildringar, huvudsakligen baserade på hörsägen med ursprung i Förtroligt. Behovet av historisk forskning befanns därför vara stort. I syfte att sätta in Hilma af Klints gruppers arbete i sitt konst- och idéhistoriska sammanhang tog Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 2012 initiativ till vetenskapliga seminarier och forskning kring, vad som då var känt som, Hilma af Klints verk. Senare forskning har visat att fler än Hilma af Klint var aktivt delaktiga i arbetet (Hedvig Martin, 2018, 2023).

En seminarieserie initierades, som åtföljde Moderna Museets utställning världen över. Projektet har resulterat i ett stort antal seminarier som finns dokumenterade i ett antal TV-program och i volymer med bidrag från forskare från ett antal akademiska discipliner.

Den 31 mars 2019 tecknade Stiftelsen Hilma af Klints Verks ordförande Ulrika af Klint avtal med Bokförlaget Stolpe om att förlaget skulle ge ut ett forskningsredskap, en Catalogue Raisonné i sju delar som producerades under åren 2020–2022 som innehåller samtliga kända bilder.

Avtal om att göra VR-verk av Tempelserien tecknades mellan Stiftelsen och Bokförlaget Stolpe den 19 september 2021. I samarbete med Acute art skapades dels ett virtuellt performativt tempel som återger Hilma af Klints vision av ett andligt ”astralt” tempel, dels nft:er bestående av Tempelserien som skänktes till Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Bildrättigheterna till Hilma af Klints verk upphörde 70 år efter hennes död 2014. En mängd nft:er (digitala affischer) återfinns på internet med felaktig färgställning. Stiftelsen Hilma af Klints Verks nft:er har korrekt färgställning och format.

I den mytologiska historieskrivningen karakteriseras Hilma af Klints konstnärskap av skarpt avskilda faser som 1906–1915, 1917–1920 och 1922–1941. Detta har inte visat sig stämma. Volym 1 innehåller teckningar från cirka 1896–1907 bland annat utförda av gruppen De fem, en kristen spiritistisk grupp ledd av mediet Sigrid Hedman, där Hilma af Klint deltog, dock ej som medium. Vilka teckningar hon kan ha bidragit med är svårt att avgöra eftersom flertalet inte är signerade. Volymen åskådliggör hennes spiritistiska bakgrund. En volym, nummer 7 i katalogen, innehåller exempel på hennes naturalistiska måleri; landskap och porträtt, som visar att hon även arbetade figurativt under hela sitt konstnärskap.

Projektet har finansierats med 62 MSEK.

Seminarier

2013

Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction
Moderna Museet, Stockholm samt Engelsbergs bruk, Ängelsberg, Sverige
15-16 februari 2013

The Art of Seeing the Invisible – on Hilma af Klint and Other Visionaries
Moderna Museet, Stockholm, Sverige
24-25 maj 2013

Colourful Images – Past and Present Perspectives on the Work of Hilma af Klint
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart
Berlin, Tyskland
4 oktober 2013

2014

On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time
Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Danmark
9 maj 2014

2015

Book Launch and Lecture: Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible
Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, Norge
2 oktober 2015

2016

Seeing is Believing – On Hilma af Klint’s Importance Today
Serpentine Galleries och Goethe-Institut, London, Storbritannien
9 maj 2016

Indian Roots of European Modernism – The Visual and Performing Arts with the School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Indien
Bikaner House, New Delhi, Indien
12 december 2016

2017

A Mediated Magic – The Indian Presence in European Modernism
Engelsbergs bruk
28 augusti 2017

2018

Visionary – On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time
Solomon R. Guggenheim Museum, New York City, USA
12 oktober 2018

2019

Hilma af Klint
Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel
10 september 2019

2020-2022

Hilma af Klint: Catalogue Raisonné
Serpentine Gallery, London, Storbritannien
18 november 2021

2023

Swedish Ecstacy – Seminar
Bryssel, Belgien
16 februari 2023

TV-program

2013

Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction
A Pioneer of Abstraction – Del 1
A Pioneer of Abstraction – Del 2

Hilma af Klint och andra visionärer
Del 1 av 11: Hilma och esoterikens idéhistoria
Del 2 av 11: Att avbilda det osynliga
Del 3 av 11: Hilma och moderniteten
Del 4 av 11: Hilma och Rudolf Steiner
Del 5 av 11: Hilma och sekelskiftet 1900
Del 6 av 11: Västerländsk esoterik
Del 7 av 11: Suprematismens symbolistiska grunder
Del 8 av 11: Esoterikens arv
Del 9 av 11: Konst och mening
Del 10 av 11: Den moderna abstrakta konsttraditionen
Del 11 av 11: Om Moderna Museets utställning

The Art of Seeing the Invisible
Del 1 – On Hilma af Klint and Other Visionaries
Del 2 – On Hilma af Klint and Other Visionaries
Del 3 – On Hilma af Klint and Other Visionaries
Del 4 – On Hilma af Klint and Other Visionaries
Del 5 – On Hilma af Klint and Other Visionaries

Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction
4 delar

The Art of Seeing the Invisible – On Hilma af Klint and Other Visionaries
14 delar

2014

Colourful Images
Hilma af Klint i Berlin – tolv föredrag och program från seminariet vid Hamburger Bahnhof med start den 5 januari 2014

2016

Fem föredrag och program med start den 9 juli 2016 från seminariet Seeing is f Believing:
Del 1 Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag
Del 2 Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag
Del 3 Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag
Del 4 Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag
Del 5 Seeing is Believing – Hilma af Klints betydelse idag

2016

En ny bok – Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible

2018

On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time
Del 1 On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time
Del 2 On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

2019

En ny bok – Hilma af Klint Seeing is believing med Louise Belfrage

Stolpe Stories Podcast 

Samtidsfenomenet Hilma af Klint med Daniel Birnbaum
Symboler och tolkning hos Hilma af Klint med Ulf Wagner
Myt och verklighet i berättelsen om Hilma af Klint med Hedvig Martin
Who was Anna Cassel? With Hedvig Martin
Spirituality and art in the time of Anna Cassel with Hedvig Martin
Who created The Paintings for the Temple? Inläst essä av Hedvig Martin
The Significance of Anna Cassel to Hilma af Klint inläst essä av Kurt Almqvist

Böcker

2015

Hilma af Klint. The Art of Seeing the Invisible
Redigerad av Kurt Almqvist och Louise Belfrage, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Nyutgåva 2020 – Bokförlaget Stolpe

2017

Hilma af Klint – Seeing is Believing
Redigerad av Kurt Almqvist och Louise Belfrage, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Nyutgåva 2020 – Bokförlaget Stolpe

2019

Hilma af Klint: Visionary, Louise Belfrage m fl. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Nyutgåva 2019 – Bokförlaget Stolpe

A Mediated Magic, Louise Belfrage m fl. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

2020-2022

Hilma af Klint – Catalogue Raisonné
Red. Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist

2021

Hilma af Klint : ockult målarinna och abstrakt pionjär (sv/eng)
Åke Fant. Nyutgåva

2023

The Saga of the Rose – om Anna Cassels betydelse för Hilma af Klints verk
Daniel Birnbaum, Kurt Almqvist, Hedvig Martin
Det esoteriska Sverige : Från Swedenborg till Strindberg, red. Carl Philip Passmark

Seminarier, platser, länder

2013

♦ Moderna Museet, Stockholm, Sverige
♦ Engelsbergs bruk, Ängelsberg, Sverige
♦ Hamburger Bahnhof, Berlin, Tyskland

2014

♦ Louisiana, Humlebæk, Danmark

2015

♦ Heine Onstad, Oslo, Norge

2016

♦ Serpentine Galleries, London, Storbritannien
♦ Seminarium, New Delhi, Indien

2017

♦ Engelsbergs bruk, Ängelsberg, Sverige

2018

♦ Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA

2019

♦ Seminarium, Tel Aviv, Israel

2021

♦ Seminarium Catalogue Raisonné, London, Storbritannien

2022

♦ VR (Virtual Temple) London, Storbritannien den 10–16 oktober 2022 på Koko Club och Swedenborg House. Ingår som en del av programmet för Frieze Art Fair
♦ VR Paris, Frankrike den 19–22 oktober 2022 på Svenska institutet i Le Marais. En del av konstmässan Paris+ par Art Basel

2023

♦ VR, Tate Modern, London, Storbritannien
♦ VR, New York, USA
♦ VR, Fotografiska, Stockholm, Sverige
♦ Seminarium i samband med Sverige som ordförandeland i EU: Swedish Ecstacy, Bryssel, Belgien

2024

♦ VR Hilma af Klint och Kandinsky, Düsseldorf, Tyskland
♦ Det esoteriska Sverige, Engelsbergs bruk, Ängelsberg, Sverige