English Engelska flaggan

Seminarium

Avvikande: Kätteri i världens mest protestantiska land?

Med historiska och samtida exempel granskades avvikande beteenden och samhällets syn på dem, med kopplingar till Sveriges lutherska arv och dess relation mellan stat och kyrka.

Seminariumet utforskade dagens samtidsdebatt om mångfald och tolerans i Sverige. Trots landets framställning som individualistiskt och tolerant, presenterade seminariet paradoxen av en samhällsdebatt som visar betydande konformistiska drag. Deltagarna diskuterade avvikande beteenden och tankesätt, med historiska och samtida exempel på personer som brutit mot normen. Seminariet utforskade också den svenska synen på avvikande, med kopplingar till Sveriges lutherska arv och den historiska sammanflätningen av stat och kyrka. Diskussionerna berörde frågor om en eventuell “statslutheranism” och likheter mellan det sekulära samhällets behandling av avvikare och kyrkans behandling av kättare i äldre kristen tid. Deltagarna gav insiktsfulla perspektiv på ämnet, som sträckte sig över olika aspekter av samhällslivet och kulturen, från historiska beteckningar till moderna kontroverser i kultur- och medievärlden.

Medverkande

Katarina Barrling

Docent i stadskunskap

Magnus Florin

Författare

Christian Abrahamsson

Fil.dr i kulturgeografi och skribent

Torsten Pettersson

Professor i litteraturvetenskap

Nathan Shachar

Journalist

Lars Trägårdh

Professor i historia, Uppsala Universitet

Torbjörn Elensky

Författare

Håkan Lindgren

Fri skribent

Gunilla Kindstrand

Journalist

Björn Meidal

Professor emeritus i litteraturvetenskap