English Engelska flaggan

Seminarium

Big Picture 2023 - Engelsbergs bruk

Vid årets Big Picture-seminarium på Engelsbergs bruk samlades experter för att diskutera det globala läget. Fokus låg på den pågående Rysslandsinvasionen i Ukraina och dess följder, inklusive förändrade geopolitiska dynamiker och ekonomisk osäkerhet. Seminariedeltagarna reflekterade även över kommande ödesval i USA och Indien, samt utmaningarna med accelererande artificiell intelligens.

Medverkande

Katarina Barrling

Docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Katja Creutz

Programdirektör, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors

Magnus Henrekson

Professor, tidigare VD, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör, Axess Publishing

Lina Lund

Politisk reporter, tidigare Berlinkorrespondent, Dagens Nyheter

Fredrik Löjdquist

Ambassadör, chef for Centrum för Östeuropastudier, UI

PM Nilsson

Politisk redaktör, Dagens industri

Joakim Paasikivi

Överstelöjtnant, Försvarshögskolan

Peter Santesson

Fil. dr i statsvetenskap, VD i Infostat

Ola Wong

Kulturredaktör i Kvartal, författare och Kinakännare