English Engelska flaggan

Seminarium

Bilder av Sverige

Sveriges internationella image som en bastion för progressiv politik står under granskning i ljuset av nyliga händelser. Vi fördjupar oss i utvecklingen av Sveriges globala uppfattning, från eran av kampanjen “öppna era hjärtan” till nutid, i strävan efter en djupare förståelse av nationens ställning på världsarenan.

Detta seminarium, det femte i en serie som utforskar Sveriges image, granskar den ständigt föränderliga uppfattningen om Sverige i den globala arenan. Nyliga förändringar, inklusive uppgången av ett nationalistiskt parti, en ökning i våldsbrott och landets ansökan om NATO-medlemskap, har väckt oro kring nationens rykte. Vi undersöker hur denna bild har förändrats över tid, med fokus på samtida utmaningar för Sveriges identitet som en förespråkare för politisk förnuft och progressiva värderingar. Vår utforskning ger värdefulla insikter i Sveriges nuvarande plats inom internationell politik.

Talare

Sofia Bard

Enhetschef, Sverigebilden, Svenska institutet

Anna von Bayern

Chef för företagskommunikation, Coty Inc.

Elisabeth Braw

Senior Fellow vid American Enterprise Institute

Per Enerud

Författare och tidigare medierådgivare vid Sveriges ambassad i Moskva, Försvarshögskolan

Nils Erik Forsgård

VD, tankesmedjan Magma

Johan Hakelius

Politisk chefredaktör, Fokus

Fraser Nelson

Redaktör, The Spectator

Svante Nordin

Professor emeritus i idéhistoria vid Lunds universitet

Nathan Shachar

Utrikeskorrespondent

Richard Swartz

Journalist och författare, Wien

Lars Trägårdh

Professor i historia, Uppsala universitet

Mikael Wiberg

Professor i informatik, Umeå universitet