English Engelska flaggan

Seminarium

Det Esoteriska Sverige

Seminariet om “Det Esoteriska Sverige” lyfte fram den fascinerande historien och inflytandet av esoteriska idéströmningar i Sverige. Från dess inledning på 1600-talet till dess påverkan på 1800-talets intellektuella och kulturella kretsar.

Under senare delen av 1800-talet kom så kallade esoteriska strömningar att etableras i kulturella och intellektuella kretsar i Europa, inte minst i Sverige. Det handlar om hemliga läror, riter och praktiker som alkemi, astrologi, ockultism och teosofi där tron på ett korresponderande kosmos, en levande natur och transmutationsupplevelser dominerar. Men esoterismen sträcker sig betydligt längre tillbaka i den svenska historien. Trots att de esoteriska idéströmningarna länge utpekades som kätteri av kyrkan, och därför verkade i det dolda, har de haft betydande inflytande på den svenska kulturen. Under detta seminarium följde vi upp hur de esoteriska idéerna påverkade svensk kultur, med bakgrund i 1600-talet och framåt.

Talare

Kurt Almqvist

VD, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Eva Haettner Aurelius

Professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Per Faxneld

Docent, Södertörns högskola

Niclas Franzén

Doktorand, Linköpings universitet

Magnus Florin

Författare

Olav Hammer

Fil. dr. i religionshistoria, Syddansk universitet

Karin Ström Lehander

Doktorand i konstvetenskap, Åbo akademi

Elisabeth Mansén

Professor i idéhistoria, Stockholms universitet

Svante Nordin

Professor i idéhistoria, Lunds universitet

Anna Nordlund

Docent i litteraturvetenskap

Simon Sorgenfrei

Professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Per Stille

Docent, fil. dr, teol. lic., Linnéuniversitetet

Karen Swartz

Dr., Åbo akademi