English Engelska flaggan

Seminarium

Döden

En intellektuell resa för att nysta upp den mångfacetterade vävnaden av mänskliga uppfattningar om döden.

Under seminariet fördjupade vi oss i den komplexa terrängen av mänsklig förståelse av döden. Vi granskade hur dessa förståelser har utvecklats över olika kulturer och genom tidens gång, och spårade våra utforskningar från sidorna i Gilgamesh-eposet till komplexiteterna i vår moderna värld.

Centrala frågor som genomsyrade våra diskussioner inkluderade den nära kopplingen mellan döden och moral, den djupgående psykologiska påverkan som medvetenheten om dödlighet har på individer, medvetandets undflyende natur samt den djupgående påverkan av religiösa och teknologiska förändringar på våra evolvärdande perspektiv på döden.

Under hela seminariet presenterades en mångfald av perspektiv som erbjöd insikter i vår ständigt utvecklande förståelse av döden och dess roll i den mänskliga upplevelsen. Från antika texter till samtida insikter, gav vår utforskning av detta universella tema deltagarna en djupare förståelse av människans villkor.

Talare

Nils Billing

Professor i religionshistoria vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; Doktorsexamen i egyptologi, Doktorsgrad i teologi

Per Faxneld

Professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, Stockholm

Joel Halldorf

Professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och socialt arbete, Aalborgs universitet

Patrick O’Sullivan

Professor i klassiska studier vid University of Canterbury, Christchurch, och gästforskare vid University College, Oxford

Per Snaprud

Redaktör för medicin på Forskning & Framsteg

Sheldon Solomon

Professor i psykologi vid Skidmore College, Saratoga Springs

Angela Sumegi

Fil.dr., biträdande forskningsprofessor i humaniora och religion vid Carleton University, Ottawa

Martin Worthington

Al-Maktoum biträdande professor i Mellanösternstudier vid Trinity College Dublin

Andrei Znamenski

Professor i historia vid Historieinstitutionen, University of Memphis