English Engelska flaggan

Seminarium

Frans G. Bengtsson

Nya perspektiv på författaren till Röde Orm.

Att Frans G. Bengtsson skrev Röde Orm vet de flesta. Det är en bok som fortfarande läses av många och som har präglat bilden av vikingatiden i vår litterära fantasi. Men vem var Frans G. Bengtsson egentligen och hur ser hans litterära arv ut?
Under seminariet på van der Nootska Palatset den 22 maj, lett av Stina Otterberg Engdahl, fick ledande akademiker och författare berätta mer om olika aspekter av Frans G. Bengtssons liv och författarskap.

Talare

David Andersson

Författare och redaktör på Axess

Johan Asp

Verksamhetsutvecklare på Skolinspektionens GD-stab och ordförande vid Frans G. Bengtsson-sällskapet

Eva Hættner Aurelius

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

Jonas Ellerström

Författare och översättare på Ellerströms text & musik

Dag Hedman

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Anita Henriksson

Gymnasielärare vid Hässleholms Tekniska Skola och styrelseledamot vid Frans G. Bengtsson-sällskapet

Lars Lönnroth

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet

Matthew Norris

Lärare och forskare vid Lunds universitet

Ulf Zander

Professor i historia vid Lunds universitet

Foto: Jordi Arkö, Röde Orm. Hemma och i Österled, nr.41. Copyright: Jordi Arkö