English Engelska flaggan

Seminarium

Människan och läsandet

Så länge människan har skrivit har hon också läst. Men vilka olika sorters läsning finns det och hur har läsningen förändrats genom tiderna? Hur påverkas läsandet av den digitala verklighet som vi nu lever i, där ett oändligt flöde av underhållning ständigt pockar på vår uppmärksamhet i de digitala enheter vi bär runt på? Under seminariet såg vi närmare på dessa och andra frågor kring läsning under huvudrubrikerna “Tecken, skrift, läsande”, “Heliga böcker” samt “Läsande och tolkning”. Hur såg skrift och läsning ut i äldre tid? Kan man påstå att man läser när man lyssnar pa en ljudbok? Vad betyder läsningen för samhället och kulturen i stort? Hur ser den professionella läsningen ut – forskarens och kritikerns?
Seminariet på van det Nootska Palatset den 20 mars fokuserade på läsandet som medskapande aktivitet ur olika perspektiv. Dessa frågor utforskas även i den kommande antologin Människan och läsandet: aspekter på en livsavgörande aktivitet.

Talare

Joel Halldorf

Professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm

Bengt Jangfeldt

Docent i slaviska språk, författare och översättare

Rebecka Kärde

Litteraturkritiker och översättare

Kristoffer Leandoer

Författare och litteraturkritiker

Peter Luthersson

Docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet

Anders Olsson

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, ledamot i Svenska Akademien och ordförande i Nobelkommittén

Julia Pennlert

Fil.dr litteraturvetenskap och universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande verksamhet vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Ola Wikander

Docent och universitetslektor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet, språkhistoriker och författare