English Engelska flaggan

Seminarium

Underrättelse och säkerhet

Underrättelse, kommunikation och samtida konflikt

”Hemlig underrättelseverksamhet är ’den diplomatiska historiens saknade dimension’.” Den bedömningen gjorde den brittiska diplomaten Sir Alexander Cadogan. Under andra världskriget fungerade Cadogan som den viktigaste länken mellan British Foreign Office och underrättelsetjänsten. Få personer hade bättre kunskap om den kritiska roll som information och hemlig underrättelseverksamhet spelar i krig, diplomati och statskonst.

Cadogans ord har sedan dess åkallats i otaliga studier om underrättelsehistoria, men dess betydelse har, trots upprepningar, inte reducerats i betydelse. Snarare fungerar de som en påminnelse om den ständiga vikten av underrättelseverksamhet och hemliga aktiviteter både i fredstid och konflikt.

Denna läxa hamrades in på global nivå under Rysslands invasion av Ukraina 2022. Medan konflikten trappades upp trädde allierade underrättelsetjänster på ett dramatiskt sätt fram, beväpnade med tidigare hemligstämplad såväl som topphemlig information för att bromsa Rysslands avsikter, praktiskt taget i realtid. Kriget har sedan dess fortsatt att belysa underrättelseverksamhetens och kommunikationens centrala betydelse i alla aspekter av samtida konflikt, från officiell diplomati till informationsdelning till underhållande av allierade koalitioner.

Mera nyligen chockerades världen när Israel plötsligt invaderades av Hamas terrorister. Den brutala attacken – som skedde nästan på dagen 50 år efter Jom Kippur-kriget då Israel överraskades av attacker på två fronter – överrumplade Israels försvarsmakt och underrättelsetjänst totalt. Uttalanden om ett kolossalt ”underrättelsemisslyckande” spreds snabbt i konfliktens kölvatten med liknelser som 11 september och Pearl Harbor.

Aldrig tidigare har underrättelsetjänst och hemlig verksamhet så tydligt dominerat den globala agendan. Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål presenterar här ett underrättelse- och säkerhetsseminarium för att utforska dessa frågor. Seminariet organiseras i samarbete med Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy (AJI) och cirkulerar kring temat ”Underrättelse, kommunikation och samtida konflikt”. Det sammanför världsledande underrättelsevetare och praktiker för att undersöka vilken roll hemlig och offentlig information spelar när det kommer till att inleda eller stoppa konflikter och att utkämpa krig, såväl i det förflutna som idag.

Talare

Gill Bennett

Historiker och tidigare chefshistoriker vid British Foreign and Commonwealth Office

Kristin Ven Bruusgaard

Chef för norska Etterretningsskolen

Sara Bush Castro

Assistant Professor i historia vid United States Air Force Academy i Colorado Springs

Philip Davies

Professor of Intelligence Studies vid Brunel University London och föreståndare för Brunel Centre for Intelligence and Security Studies (BCISS)

John Ferris

Nyligen pensionerad professor i historia vid University of Calgary och auktoriserad historiker vid Storbritanniens Government Communications Headquarters (GCHQ)

Matthew Ford

Universitetslektor och docent vid institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid svenska Försvarshögskolan

Michael Goodman

Professor of Intelligence and International Affairs samt tidigare chef för institutionen för krigsvetenskap, chef för King’s Centre for the Study of Intelligence och officiell historiker vid Storbritanniens Joint Intelligence Committee (JIC)

Lena Hallin

Pensionerad flygvapenofficer och tidigare chef för svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Matthew Hefler

Postdoctoral Fellow vid Ax:son Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy vid Center for Statecraft and Strategic Communication, Handelshögskolan i Stockholm

Magnus Hjort

Generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar i Sverige

Donald Hodge

Senior Executive vid amerikanska Office of the Director of National Intelligence (ODNI)

Tony Ingesson

Biträdande universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Shashank Joshi

Defence Editor för The Economist och Visiting Research Fellow vid Departent of War Studies, King’s College London

Suzanne Raine

Affiliate Lecturer vid Centre for Geopolitics vid University of Cambrige och tidigare karriärtjänsteman i British Foreign and Commonwealth Office för utrikes- och nationella säkerhetsfrågor

Daniela Richterova

Senior Lecturer in Intelligence Studies vid Department of War Studies, King’s College, London och biträdande chef för King’s Centre for the Study of Intelligence

Calder Walton

Historiker och biträdande chef för Applied History Project och Intelligence Project vid The Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

Steven Wagner

Senior Lecturer in International Security vid Brunel University London och vid University of Virginia