English Engelska flaggan

Axess magasin: EU-valet 2024

  • Publicerad: 5 februari, 2024

Temat för det första numret av tidskriften Axess är EU-valet 2024

Första numret av Axess magasin belyser olika aspekter av dagens Europa och förändringarna inom EU. Det avslöjas påtagliga förändringar bland europeiska nationalkonservativa partier, där tidigare motstånd mot EU ersätts av en pragmatisk inställning. Unionen används nu för att försvara och främja en gemensam europeisk kultur, identitet och livsstil. Diskussionen om det nuvarande EU, som fått en statlig prägel, betonar behovet av striktare konstitutionell och demokratisk kontroll för att balansera dess växande makt. En allvarlig ton slås an när hotet mot Europas fred och frihet diskuteras, och betoningen läggs på att valet bör fokusera på vår förmåga att bevara freden.

Läs mer här

Relaterade nyheter