English Engelska flaggan

Royalty and Architecture: Visions and Ambitions of European Monarchs and Nobility

  • Publicerad: 29 februari, 2024

Att furstar i alla tider byggt slott, befästningar och hela städer är välkänt. Enskilda kungligheters arkitekturintresse och i vissa fall utövande som arkitekter har däremot varit mindre undersökt.

Nyligen har forskning om Gustav III (1746-1792) visat att han själv var arkitekten bakom flera viktiga byggnadsprojekt. Även George III av England (1760-1820) hade ett stort arkitekturintresse och hans ritningar och skisser finns bevarade. Frankrikes Louis XIV (1638-1715) var högst delaktig i utformandet av både slottet och trädgården runt Versailles. Och Stanis aw II Augusts (1732-1798) intresse för arkitektur fick stort inflytande på den neoklassiska stilens utveckling i Polen.

I denna rikt illustrerade bok bidrar flera forskare med ytterligare exempel och perspektiv på europeiska kungligheters betydelse för arkitekturen och arkitekturpolitiken.

Boken utkommer endast på engelska.

Läs mer

Relaterade nyheter