English Engelska flaggan

Ledarskap: Sex studier i världsstrategi

  • Publicerad: 23 januari, 2024

De flesta ledare är inte visionärer, utan förvaltare vilka har blivit anförtrodda att leda institutioner och deras ärvda omständigheter, menar Henry Kissinger. I boken Ledarskap: sex studier i världsstrategi skildrar han sex ledare som fört sina respektive samhällen till det möjligas gräns i tider av nationell kris.

Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew och Margaret Thatcher var alla statsmän som positionerade sig som ledare under svaga nationella förhållanden och som under sin mandatperiod lyckades omvandla sårbarheten till styrka. Ledarskap är en nyanserad djupdykning i dessa omdanande ledare, porträtterade av en av världens tyngsta politiska beslutsfattare och främsta författare inom diplomati och säkerhetspolitik.

Utgåvan publiceras med ett nyskrivet förord av Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds Universitet, som ger en bredare förståelse för Kissingers bok som både historisk studie och politisk bekännelse.

Relaterade nyheter