English Engelska flaggan

Stora fackbokspriset 2023 till Henrik Berggren 

  • Publicerad: 15 december, 2023

Stora Fackbokspriset 2023 tilldelas Henrik Berggren för Landet utanför: Sverige och Kriget 1943-1945 (Norstedts). Priset delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och syftar till att uppmuntra en berättande humanistiska bildningstradition.

Henrik Berggren tilldelades den 4 december Stora fackbokspriset för Landet utanför: Sverige och Kriget 1943-1945 (Norstedts) med motiveringen:

”På en effektiv och klar prosa tecknar Henrik Berggren i Landet utanför bilden av ett Sverige under andra världskriget som söker sin roll i en ny internationell verklighet. Utifrån ett varierat och rikt källmaterial gör han tiden levande och tydliggör också vikten av att studera den vardag som fortgår i skuggan av de stora händelserna. Med Landet utanför visar Berggren att han tillhör vår tids främsta svenska historiker – och att kvalificerad vetenskap och god stilistik låter sig förenas.”

Stora Fackbokspriset delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Prissumman är 125 000 kronor. Stora fackbokspriset ska stödja framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Syftet är att uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.

Bland tidigare vinnare återfinns bland andra Hans-Gunnar Axberger, Jakob Christensson, Nina Burton och Carl-Johan Malmberg.

Relaterade nyheter