English Engelska flaggan

Engelsbergsseminariet

Sedan 1999 har stiftelsen samlat världsledande forskare och tänkare på Engelsbergs bruk för att diskutera historia, samtid och framtid. För svenska akademiker och journalister erbjuder Engelsbergsseminarierna unika tillfällen till internationella kontakter, samtidigt som intellektuella från andra länder fördjupar känslan och förståelsen för Sverige.

De årliga Engelsbergsseminarierna är en svensk institution med internationella förtecken. Sedan 1999 har stiftelsen samlat världsledande forskare och tänkare för att diskutera historia, samtid och framtid. Teman som religionens framtid, medierna och mediernas makt och geopolitikens återkomst har genererat idéer som gett upphov till ny forskning.

Teman som religionens framtid, medierna och mediernas makt och geopolitikens återkomst har genererat idéer som gett upphov till ny forskning.

För svenska akademiker och journalister erbjuder Engelsbergsseminarierna unika tillfällen till internationella kontakter, samtidigt som intellektuella från andra länder fördjupar känslan och förståelsen för Sverige.